KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

Knjigovodstvene usluge su najznačajniji segment naše knjigovodstvene agencije. Sarađujemo sa velikim brojem domaćih I međunarodnih klijenata među kojima se nalaze mala i srednja preduzeća kao i velike internacionalnih kompanija koje posluju u Srbiji.

 

U toku angažmana prilagođavamo se specifičnim zahtevima u poslovanju klijenta, skrenućemo pažnju na pitanja koja imaju uticaja na poslovne aktivnosti i ugovorene knjigovodstvene usluge izvršavamo u okviru dogovorenih rokova. 

 

Naše knjigovodstvene usluge obuhvataju

 

 • Robno i finansijsko knjigovodstvo
 • Vođenje registra osnovnih sredstava
 • Evidentiranje finansijskih transakcija
 • Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI
 • Obradu dokumentacije za izveštajni paket
 • Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa
 • Usklađenost sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima
 • Sastavljanje poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonima

U cilju pružanja najvišeg kvaliteta usluga, sačinili smo tim ovlašćenih knjigovođa koji poseduje značajno iskustvo u oblasti knjigovodstva i saradnje sa međunarodnim i domaćim kompanijama. Naša knjigovodstvena agencija poseduje i najsavremenijie programe za knjigovodstvo koji dodatno optimizuje kvalitet pruženih usluga.

 

OSTALE RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 

 • Osnivanje preduzeća i usluge virtualne kancelarije
 • Obračun zarada
 • Priprema završnih finansijskih izveštaja 
 • Izveštavanje prema menadžmentu kompanije
 • Poresko savetovanje

PREDNOSTI NAŠE KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE

 

# Tim naše knjigovodstvene agencije poseduje višegodišnje iskustvo rada u vodećim međunarodnim konsultantskim grupacijama koje pružaju usluge iz oblasti poreskog i finansijskog savetovanja;

 

# Naša agencija za knjigovodstvene usluge je deo međunarodne grupe poreskih i finansijskih savetnika HLB International. Gupacija posluje u preko 140 zemalja sveta i pozicionirana je među 15 najvećih svetskih grupacija za finansijske i poreske usluge;

 

# Naše knjigovođe odgovorne za saradnju sa klijentima poseduju preko 10 godina iskustva u knjigovodstvenim poslovima i poreskom savetovanju;

 

# Najveći broj naših klijenata čine kompanije čija međunarodne kompanije koje imaju sedište u Srbiji tako da svaki član našeg tima ima iskustvo u izveštavanju i saradnji sa menadžmentom grupacija;

 

# U sklopu računovodstvenih usluga možemo ponuditi i on-line pristup koji omogućava da odgovarajuće baze podataka (koje mogu da se nalaze na klijentovom ili našem serveru) uz neophodnu verifikaciju pristupa mogu u svakom trenutku biti vidljive i dostupne na uvid.

 

ZAKAŽITE SASTANAK SA NAŠOM AGENCIJOM ZA KNJIGOVODSTVO U BEOGRADU

 

Naše odeljenje za finansijsko i poresko savetovanje Vam stoje na raspolaganju, pa budite slobodni da zakažete sastanak i dobijete odgovore na sva pitanja iz ove oblasti, kao i da Vam predložimo način buduće saradnje.

 

10 SAVETA ZA IZBOR KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE U BEOGRADU >>