USLUGE OSNIVANJA FIRME U SRBIJI

 

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni posao, pre svega morate da odlučite u kom obliku će biti firma koju želite da registrujete. Naša računovodstvena agencija pruža profesionalne računovodstvene usluge, poresko i pravno savetovanje kako za domaće, tako i za strane klijente. Možemo vam ponuditi i našu stručnu pomoć, vezanu za usluge registovanja novih pravnih lica.


U nastavku teksta ćemo detaljno opisati naše usluge, kako bismo vam što više približili profesiju kojom se bavimo i olakšali razumevanje pojedinih postupaka i termina neophodnih pri registraciji kompanije u Srbiji.

 

Koja privredna društva postoje u Srbiji

 

Zakon o privrednim društvima ne prepoznaje termin „firma“, iako se on svakodnevno primenjuje u Srbiji. U pojedinim delovima teksta i mi ćemo ga koristiti zbog jednostavnosti i lakšeg razumevanja. Prema Zakonu o privrednim društvima postoje nekoliko oblika organizovanja pravnih lica, a to su:

 

 • preduzetnik,
 • društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • ortačko društvo,
 • komanditno društvo,
 • akcionarsko društvo.

 

Šta je sve potrebno za registraciju firme


Da bi se registrovao preduzetnik, procedura je dosta jednostavna. Potrebno je samo da se popuni registraciona prijava, da se priloži overena fotokopija lične karte ili pasoša, dokaz o uplati takse i saglasnost organa o obavljanju delatnosti, ukoliko je ona neophodna. Registracionu prijavu može podneti lično osnivač, ovlašćeno lice ili punomoćnik, odnosno naša knjigovodstvena agencija može podneti prijavu umesto vas.

Nešto komplesnija procedura odnosi se na osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću. Kao što smo prethodno napisali, to je pravno lice koje osniva jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, sa ciljem da obavlja delatnost pod jednim imenom. DOO mogu da osnuju i strani državljani. Da bi se registrovalo DOO potrebna je sledeća dokumentacija:

 

 • Registraciona prijava,
 • Fotokopija lične kаrte ili pаsošа fizičkog licа (ako je pravno lice prilaže se izvod iz Registrа, u kome je to pravno lice prethodno registrovano)
 • Osnivački akt (Odlukа ili Ugovor), sа overenim potpisimа svih osnivаčа,
 • Potvrdа iz bаnke o uplati novčanog uloga na privremeni račun,
 • Odlukа o imenovаnju zаstupnikа, ako on nije određen osnivačkim aktom,
 • Overen potpis zаstupnikа,
 • Dokаz o uplаti nаknаde zа osnivаnje,
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Društvo sa ograničenom odgovornošću može biti jednočlano i višečlano, a osniva se Osnivačkim aktom. Za jednočlano društvo Akt je Odluka o osnivanju, a za višečlano Akt je Ugovor o osnivanju. Akt o osnivanju obavezno mora biti overen kod javnog beležnika.

Mi vam možemo napisati Osnivački akt i pomoći da ubrzate ceo postupak oko osnivanja firme.

 

Kako registrovati firmu u Srbiji?


Osnovni postupak za osnivanje firme je isti za sva pravna lica. Razlika je jedino u dokumentaciji koja se prikuplja, a to zavisi od pravnog oblika koji se registruje. Drugim rečima, aktivnosti koje se obavljaju prilikom registracije preduzetnika i DOO su iste, ali se konkretan postupak razlikuje. Naša kompanija vam možeme izaći u susret da bez  poteškoća veoma brzo registrujete svoju firmu, a ceo postupak se sprovodi u nekoliko koraka:


1. Registracija u Agenciji za privredne registre


Registracija firme počinje upisom u APR i podnošenjem registracione prijave, čije se Rešenje o osnivanju čeka najviše 5 radnih dana. Ukoliko prijava ima nedostatke ili nije dobro popunjena, APR će doneti Rešenje gde piše da se ona odbacuje, a ponovno prijavljivanje se dodatno naplaćuje.

 

2. Pečat firme


Kada dobijete Rešenje o registraciji, potrebno je da izradite pečat. Iako je od 1. oktobra 2017. godine privrednim subjektima pečat ukinut i nije potreban za platni promet, +može se desiti da neke od institucija i dalje zahtevaju njegovu upotrebu.

 

3. Otvararanje računa u banci


Pre otvaranja bankovnog računa raspitajte se koja vam je banka najpovoljnija i čije usluge najviše zadovoljavaju potrebe vašeg poslovanja. Za otvaranje poslovnog računa potrebno je podneti overenu dokumentaciju: OP obrazac, Rešenje iz APR-a, karton deponovanih potpisa i slično.
Ukoliko niste sigurni ili nemate puno vremena da obilazite redom, mi ćemo vam preporučiti banku koja će svojim finansijskim uslugama opravdati vaše poverenje. Takođe, možemo podneti i kompletnu dokumentaciju za otvaranje poslovnog računa umesto vas.

 

4. Prijava u Poreskoj upravi


Nakon registracije osnivanja u APR-u, izrade pečata i otvaranja poslovnog računa, potrebno je da u zakonskom roku predate poresku prijavu Poreskoj upravi ili poslati elektronskim putem. Zakonski rok za predaju poreske prijave je 15 dana od datuma osnivanja, odnosno od datuma kada je Rešenje odobreno.

 

5. Elektronski potpis


Digitalni potpis (elektronski potpis) vam je potreban kako biste mogli da elektronskim putem potpisujete, podnosite i overavate elektronska dokumenta. Domaćim licima može se izdati besplatno u MUP-u i to preko važeće lične karte.
Za strana lica je drugačija i komleksnija procedura oko dobijanja elektronskog potpisa. Nudimo mogućnost da umesto vas pripremimo i predamo svu potrebnu dokumentaciju, kako bi u najkraćem roku dobili vaš digitalni potpis.

 

Bitni koraci pre osnivanja firme

 

Pre nego što registrujete firmu, postoje tri bitna koraka koje morate napraviti, a koji će direktno uticati na budućnost vašeg biznisa.


# PRVI KORAK

Ovaj korak tiče se delatnosti kojom ćete se baviti, jer je ona veoma bitna npr. zbog obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.


# DRUGI KORAK

Ovaj korak vezan je za prikupljanje potrebne dokumentacije, jer se bez toga ne može pokrenuti postupak registracije. Dokumentacija mora da se overi isključivo kod javnih beležnika, odnosno notara.

 

# TREĆI KORAK

Poslednji, ali ne najmanje bitan korak, tiče se vaših troškova. Bitno je da predvidite budući obim poslovanja, zbog svih troškova i poreza koje morate plaćati, naročito prema državi. Ovo se najviše odnosi na pitanje koliko ćete ostvariti godišnji promet i da li ćete ući u sistem PDV-a ili ne.

Takođe, ukoliko planirate da imate zaposlene, veoma je važno da im redovno uplaćujete sve poreze i doprinose.

 

Da li vam je potrebna virtuelna kancelarija?


Virtuelne kancelarije su sve popularnije i veoma efikasan koncept poslovanja, kojim se štedi novac za sve prateće troškove povezane sa zakupom poslovnog prostora. Ukoliko vaše poslovanje nije vezano za određenu lokaciju, a želite da vam sedište firme bude u centru Beograda, mi vam nudimo rešenje.


Pružamo usluge virtuelne kancelarije, gde zakupom našeg poslovnog prostora dobijate adresu na kojoj možete registrovati firmu. Na našoj adresi stizaće vam pošta, koju ćemo umesto vas primati i naknadno prosleđivati.

 

 

KAKO OTVARANJE FIRME MOŽE BITI JEDNOSTAVNIJE?


Znajući kako ceo proces može biti komplikovan, HLB T&M Consulting vam daje odgovor na pitanja sta je potrebno za otvaranje firme i koliko košta otvaranje firme. Nudimo vam širok spektar pravnih usluga neophodnih za otvaranje firme i njeno poslovanje.

Naš pravni tim nudi podršku počevši već od registracije kompanije u Srbiji, gde ćemo vas, uzimajući u obzir trenutne poreske aspekte, savetovati da li da registrujete predstavništvo, filijalu ili ogranak u Srbiji. Doći ćemo do najpovoljnijeg odgovora na pitanje koliko košta otvaranje firme.

Pomoći ćemo vam prilikom promene pravne forme, statusne promene, registracije promena u poslovnom entitetu, likvidacije, izrade ugovora, svakodnevnih pravnih poslova i sl.

Pružamo pravne savete u vezi sa pitanjima sta je potrebno za otvaranje firme, pitanja koja se odnose na radno pravo – od sastavljanja ugovora o radu, izrade pravilnika, izrade pojedinačnih pravnih akata, pa sve do prestanka pravnog odnosa.

Naše usluge obuhvataju i savetovanje u vezi sa investiranjem u Srbiji, kao i usaglašavanje sa lokalnim zakonima i međunarodnim sporazumima.

Kako bi otvaranje firme prošlo što lakše, bez napetosti i nervoze i najpovoljnije za vas, uz to ostavljajući vam više vremena za realizaciju vaših ideja, HLB T&M Consulting vam stoji na raspolaganju. Osim pravnih saveta, pružamo i računovodstvene usluge, poresko savetovanje, izradu studije o transfernim cenama. Kontakt informacije možete pronaći na našem sajtu.

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

 

 

SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE FIRME NA ADRESI VIRTUELNE KANCELARIJE >>

 

KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆE POSLOVNO IME ZA FIRMU >>