RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 

HLB T&M Consulting Beograd je kompanija specijalizovana za saradnju u oblasti finansijskog knjigovodstva i poreskog savetovanja sa malim i srednjim preduzećima kao i velikim internacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji.

 

Usluge naše agencije za računovodstvo obuhvataju izradu računovodstvenih politika i finansijskih izveštaja, obračun zarada, prijavu i odjavu zaposlenih, izveštavanje prema grupi kao i kontinuirani nadzora poslovanja. Svoje usluge prilagodili smo poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća u skladu sa MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro pravna lica.

 

USLUGE SU POTREBNE ZA POSLOVANJE U SRBIIJI

 

1. Knjigovodstvene usluge

 

 • Robno i finansijsko knjigovodstvo
 • Vođenje registra osnovnih sredstava
 • Evidentiranje finansijskih transakcija
 • Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI
 • Obradu dokumentacije za izveštajni paket
 • Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa
 • Usklađenost sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima
 • Sastavljanje poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonima

2. OBRAČUN ZARADA

 

Neke od najznačajnijih usluga iz segmenta obračuna zarada podrazumevaju:

 • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade zaposlenih
 • Obračun naknada zarada, troškova i drugih primanja
 • Izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića i odgovarajućih poreskih prijava
 • Komunikacija sa nadležnim institucijama, Poreskom upravom i fondom za socijalno osiguranje
 • Prijava i odjava zaposlenih kod državnih organa.
 • Obaveštavanje o svim izmenama u zakonskoj regulativi koja se tiče isplata 

3. IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

Naše usluge obuhvataju izradu finansijskih izveštaja koji obuhvataju izradu:

 • Bilansa stanja
 • Bilansa uspeha
 • Statistički aneks
 • izveštaj o tokovima gotovine
 • izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje

4. Izveštavanje prema menadžmentu kompanije

 

Značajan segmen računovodstvenih usluge čini i izveštavanje prema grupi gde vršimo izradu grupnih izveštajnih paketa u skladu sa politikama grupacije. Takođe vršimo pripremu finasijskih izveštaja prema MSFI i/ili HSFI, kao i izradu mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zahtevima menadžmenta komanija.


5. Poresko savetovanje 

 

Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze. Naše usluge ouhvataju poresku optimizaciju, savetovanje u vezi sa porezom na dodatnu vrednost, porezom na dobit, poreza na dohodak, poreza po odbitku, priprema i podnosenje poreskih prijava 

 

PREDNOSTI NAŠE RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

 

 • Naša kompanija je deo međunarodne grupacije finansijskih i poreskih savetnika HLB International, koja posluje u preko 140 zemalja sveta i pozicionirana je među 15 najvećih svetskih grupacija za finansijske i poreske usluge
 • Članovi naše agencije za računovodstvo imaju višegodišnje iskustvo rada u vodećim međunarodnim kompanijama iz oblasti finansijskog i poreskog savetovanja koje pružaju usluge međunarodnim kompanijama koje posluju u Srbiji i okruženju
 • Veliki broj naših sadašnjih kijenata su kompanije koje imaju strane osnivače ili su organizirani kao predstavništva ili ćerke stranih kompanija.
 • Računovođe zadužene za saradnju sa klijentima imaju preko 10 godina iskustva u poreskom i finansijskom savetovanju
 • Naša prednost je i to što smo kompanija srednje veličine tako da je menadžment posvećen saradnji sa svakim pojedinačnom klijentom

ZAKAŽITE SASTANAK ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE


Ukoliko ste odlučili da angažujete agenciju za računovodstvene usluge, budite slobodni da kontaktirate naše finansijske i poreske savetnike koji će odgovoriti na Vaša pitanja i predložiti način buduće saradnje.

 

 

5 SAVETA ZA IZBOR RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE U BEOGRADU >>