Ko Može Da Pruža Knjigovodstvene Usluge - Pregled Zakonskih Kriterijuma

 

agencija za knjigovodstvene usluge

 

 

Da li pravno lice/preduzetnik koji nije registrovan kao knjigovodstvena agencija ili fizičko lice van radnog odnosa može da pruža knjigovodstvene usluge?


Ovo pitanje je veoma aktuelno u agencijama koje pružaju knjigovodstvene usluge, ali i na prvom mestu kod povezanih pravnih lica kod kojih ove poslove pruža jedno privredno društvo za celu grupu.


Ovo pitanje muči takođe i strane vlasnike domaćeg pravnog lica kad želi da izmesti administrativne aktivnosti tamo gde su računovodstvene usluge najjeftije u inostranstvu.


U daljem tekstu obratite pažnju na sve naše primere pomoću kojih ćemo pokušati što bolje da objasnimo ovo pitanje, jer se odnosi i na nepovezana lica kojima knjigovodstvo obavlja pravno lice ili preduzetnik, koji se bavi drugom delatnošću preko ogranka čija je pretežna, ali ne i kompletna delatnost obavljanje knjigovodstvenih usluga.


Postavlja se takođe pitanje šta ako poslovni subjekt angažuje fizičko lice van radnog odnosa samo zaključenjem ugovora o delu ili dopunskom radu.


U odnosu na Zakon o računovodstvu Ministarstvo finansija je iznelo više Mišljenja na ovu temu a mi ćemo obrazložiti u daljem tekstu određene dileme. U Zakonu o računovodstvu Član 14 se odnosi na obavljanje računovodstvenih poslova od strane fizičkog lica ( zaposlenog ili van radnog odnosa).


Da pojasnimo: ovim članom Zakona je propisano da preduzetnik odnosno pravno lice obavezno uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale pojedinosti za odgovorno lice za vođenje knjogovodstvenih usluga i izradu finansijskih izveštaja.


Ako preduzetnik odabere ovu opciju on mora da uredi uslove koje treba da ispunjava fizičko lice koje je odgovorno za knjigovodstvo koje se odnosi na stepen stručne spreme, radno iskustvo, stručnu osposobljenost, poznavanje specijalizovanih knjigovodstvenih softvera i ostale informacije vezane za nivo informatičke pismenosti.


Ako se ovi uslovi ne ispune, novčane kazne su i više nego ogromne; za pravno lice od 100.000 do 3.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 150.000 dinara, dok će preduzetnik za ovaj privredni prestup platiti od 100.000 do 500.000 dinara.

 

POVEZANI TEKSTOVI

 

PREGLED USLUGA KOJE TREBA DA PRUŽI AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Član 15. Zakona se odnosi na pružanja usluga računovodstva od strane drugog pravnog lica ili preduzetnika na osnovu ugovora o obavljanju računovodstvenih usluga.

 

Ovim članom Zakona je utvrđeno da knjigovodstvo i izradu finansijskih izveštaja može se poveriti ugovorom u pisanoj formi, preduzetniku ili privrednom društvu, koji imaju registrovanu u APR-u pretežnu delatnost za pružanje knjigovodstvenih usluga.


Pravna lica koja ne mogu knjigovodstvene poslove da povere ugovorom drugom preduzetniku ili privrednom društvu, već moraju da imaju sopstveno lice su:

 

 • Narodna banka Srbije, banke, druge finansijske ustanove
 • Društva za osiguranje
 • Davaoci finansijskog lizinga
 • Dobrovoljni penzijski fondovi
 • Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Investicioni fondovi
 • Društva za upravljanje investicionim fondovima
 • Berze
 • Brokersko-dilerska društva
 • Faktoring društva


Ministarstvo finansija je dalo nekoliko Mišljenja vezano za član 15. Zakona, kojim dozvoljava dpružanje ove vrsteh usluga od strane lica koje nema registrovanu knjigovodstvenu pretežnu delatnost u APR-u, ako se ove usluge pružaju licima povezanim unutar grupe ili preko ogranka koji je registrovan u APR-u za pružanje određenih usluga.


U nastavku teksta objasnićemo i prikazati najčešća 4 slučaja iz prakse vezana za ovu temu.

 

 

1. Premeštanje knjigovodstvenih poslova u inostranstvo


Outsourcing je poslovna strategija koja uzima sve više maha i u Srbiji, a to znači da knjigovodstvene usluge vrši specijalizovano društvo ili knjigovodstvena agencija čije je sedište u Kini na primer, jer je tamo najjeftinije. 


Ministarstvo finansija je dalo Mišljenje i dalo sledeće objašnjenje- moguće je da domaće privredno društvo poveri svoje knjigovodstvene poslove ili jedan deo poslova stranom pravnom licu samo ako su ispunjena dva uslova:

 

 • Pravno lice u inostranstvu je u okviru iste grupe gde se nalazi i domaće privredno društvo
 • Obezbeđeno je u potpunosti sprovođenje srpskog Zakona o računovodstvu, odnosno knjiženja moraju da se vrše po srpskom kontnom okviru


Ovakav vid poslovanja sa sobom nosi pozitivne i negativne efekte i posledice.


Pozitivni efekti koji su odmah vidljivi su smanjenje administrativnih troškova, zatim standardizacija svih usluga srpskog privrednog društva sa matičnom inostranom kompanijom. 


Mogući negativni efekti i dugoročne posledice mogu se odnositi na zaposlene u stranom subjektu, jer često se dešava da zaposlena lica ne znaju dovoljno dobro lokalne propise. 

 


2. Pružanje usluga knjigovodstva od strane pravnog lica ili preduzetnika koje je registrovano za drugu delatnost preko ogranka


Ovakvi slučajevi su česti u praksi, ali su takođe u koliziji sa članom 15. Zakona, pa je Ministarstvo finansija izdalo u februaru 2019. godine potvrdno mišljenje vezano za ovaj problem koje glasi:


‚‚Što se tiče pružanja računovodstvenih usluga trećim licima u skladu sa Zakonom, jedan od uslova je da pružalac ovih usluga ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga. U konkretnom slučaju, ukoliko pravno lice registruje ogranak sa pretežnom delatnošću- pružanje računovodstvenih usluga, mišljenja smo da bi u tom slučaju ogranak mogao da pruža računovodstvene usluge i pravnim licima koja nisu članovi grupe (treća lica)".

 

Ovim Mišljenjem je dozvoljeno pružanje knjigovodstvenih usluga, ako se samo u APR-u registruje ogranak čija je ovo delatnost. Samo ako su lica povezana unutar grupe ne mora da se registruje ogranak.

 


3. Pružanje računovodstvenih usluga u nadležnost pravnom licu u okviru grupe koje nije registrovano za tražene usluge


Svi računovodstveni poslovi se poveravaju jednom pravnom licu unutar poslovnih sistema i koncerna, a u praksi to lice često nema registrovanu u APR-u pretežnu delatnost pružanja potrebnih računovodstvenih usluga i zato se tu javlja dilema u vezi sa primenom Zakona.


Dilema je razrešena izdavanjem više Mišljenja Ministarstva finansija na ovu temu, u kojima je objašnjeno da lice koje pruža knjigovodstvene usluge može to da čini unutar grupe, povezanim licima, a da se ogranak mora obrazovati u slučaju davanja usluga nepovezanim licima.

 

 

4. Pružanje usluga knjigovodstva od strane fizičkog lica na osnovu ugovora o delu ili dopunskom radu


Ovo se odnosi na knjigovođe koje imaju zaposlenje kod jednog poslodavca ili su u penziji, a honorarno može da ih angažuje drugi poslovni subjekt. Ovu dilemu iz prakse rešilo je Ministarstvo finansija Mišljenjem iz decembra 2016. godine, po kome se dozvoljava licu koje pruža ove usluge vršenje ovog posla, ako ispunjava uslove za obavljanje knjigovostvenih poslova, a pravno lice ili preduzetnik zaključi odgovarajući ugovor van radnog odnosa.