Uvodi se obaveza plaćanja PDV-a za digitalne usluge iz inostranstva

Kada je nastala obaveza za plaćanje PDV-a

 

Pred kraj 2016. godine Vlada Republike Srbije usvojila je predlog odluke da se strane firme, koje svoje digitalne usluge prodaju u Srbiji takođe oporezuju, odnosno da plaćaju porez na dodatu vrednost. Odnosi se samo na firme koje u Srbiji nisu registrovane za obavljanje delatnosti ili nemaju svoje predstavništvo.


Zvanično, ova odluka je počela da se primenjuje od 1. aprila 2017. godine, a iznos PDV-a koji mora da se plati je 20%.To znači sledeće: za svaki materijalni i digitalni proizvod ili uslugu koje prodate korisnicima u Srbiji, obavezni ste da platite PDV.


Usvojena promena je usklađena sa propisima Evropske unije kako bi se izbeglo dvostruko oporezivanje, odnosno neoporezivanje usluga, koje obveznici PDV-a međusobno vrše. Prethodnih godina nije postojala obaveza evidentiranja i plaćanja PDV-a, osim u pojedinim slučajevima kada je bila zakonska obaveza. Takođe, od ovog poreza mogu da budu izuzeti jedino proizvodi ili usluge koji su oslobođeni od obaveze za PDV-a.


Ko dobija a ko gubi uvođenjem obaveze za naplatu PDV-a?

 

Obaveze plaćanja PDV-a najviše će naškoditi fizičkim licima koja koriste digitalne usluge i servise stranih kompanija (Netflix, Google, Facebook oglašavanje) jer će usluge sada biti 20% skuplje.


Sa druge strane, domaće kompanije koje nude digitalne usluge domaćim fizičkim licima, sada će postati konkurentnije sa stranim kompanijama. Domaće kompanije su i do sada morale da naplaćuju PDV, pa će im povećanje cena za konkurenciju iz inostranstva sigurno ppozitivno uticati na poslovanje.


Šta je sa stranim kompanijama? Nerezidentne kompanije su u obavezi da naplate dodatni PDV na svoje usluge i to sigurno ne predstavlja olakšanje u njihovom poslovanju. Takođe, u obavezi su da se registruju za PDV, jer u suprotnom kazne za nepoštovanje zakona iznose od 10.000 do 2.000.000 dinara. U nastavku, predstavljamo detaljan vodič za strane kompanije kako da ostvare svoja prava u Srbiji.

 

Kako strana firma može da ostvari pravo na povraćaj PDV-a u Srbiji

 

Ukoliko ste inostrana kompanija koja nije registrovana u Srbiji, a koja se bavi prodajom nekih proizvoda i usluga kupcima u zemlji, od nedavno ste u obavezi da plaćate državi PDV.


Obavezni ste da plaćate PDV ako prodajete nešto firmama u Srbiji koje nisu u sistemu PDV-a ili ako prodajete fizičkim licima. To znači da će vaši troškovi biti uvećani za iznos PDV-a od 20%. Dakle, sve što budete prodali kupcima u Srbiji biće i za vas oporezivano.


Ipak, ova promena ne treba da vas uplaši, jer rešenje i način da izbegnete ovaj namet stvarno postoji. Ali malo više o tome u nastavku teksta.

 

Da bi strana firma u Srbiji legalno poslovala, mora biti evidentirana za PDV. Evo kako.

 

Da bi ste legalno plaćali porez u Srbiji morate biti evidentirani za porez i registrovani za PDV za obavljanje svoje delatnosti u Srbiji. To zapravo može na dva načina:


1. da se registrujete u Srbiji za stalno obavljanje delatnosti ili da imate svoje predstavništvo,
2. da se angažuje PDV punomoćnik, koji bi za vas obavljao sve zakonske poslove oko poreza i obaveza.


Dakle, postoje načini da u Srbiji nesmetano obavljate sve transakcije i poslove, uz mogućnost da izbegnete dodatne namete. Prema Zakonu, u obavezi ste da svoju firmu evidentirate za plaćanje poreza u Srbiji. U suprotnom nastaje prekršaj, a zakonske posledice i sankcije su rigorozne. 

 

Šta je PDV punomoćnik

 

Objasnićemo u narednim redovima šta je poreski punomoćnik, da li je legalno i kako vam može pomoći da ostvarite povraćaj PDV-a u Srbiji.


PDV punomoćnik je lice koje možete da angažujete da obavlja sve poslove oko poreza u ime vaše kompanije. U tom slučaju, nemate obavezu da registrujete svoju firmu u Srbiji. Prema našem Zakonu, strana kompanija može potpuno legalno da angažuje poreskog zastupnika, jer jedino tako može da ostvari pravo na povraćaj PDV-a.

 

Uslovi za PDV punomoćnika

 

Poreski punomoćnik može biti fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice, koje je registrovano da obavlja delatnost u Srbiji. Uslovi koje mora da ispuni su sledeći:

 

  1. Poreski punomoćnik mora da bude evidentiran kao obveznik PDV-a najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za punomoćstvo,
  2. Poreski punomoćnik mora da ima prebivalište u Srbiji,
  3. Poreski punomoćnik ne sme da ima neizmirene obaveze za javne prihode na dan podnošenja zahteva za dobijanje punomoćstva,
  4. Poreski punomoćnik ne sme biti osuđivan za poreska krivična dela.

Obaveze koje ima PDV punomoćnik

 

Praktično znači sledeće – ako vi kao strana firma prilikom obavljanja transakcija u Srbiji imate svog poreskog zastupnika, obveznika PDV-a, on je ujedno i vaš PDV punomoćnik i na taj način najlakše možete da ostvarite pravo na povraćaj poreza.


PDV punomoćnik bio bi ovlašćen da u ime vaše kompanije obavlja sve poslove oko poreskih prava i obaveza.


On popunjava poreske prijave, obračunava poreze, izdaje fakture, ima obaveze za PDV i vrši povraćaj PDV-a. On nije vaša registrovana poslovna jedinica, već samo obavlja poslove oko poreza, ostvaruje prava i obaveze koje ima kao obveznik PDV-a.

 

NAŠE USLUGE - PDV PUNOMOĆNIK STRANIH KOMPANIJA U SRBIJI>>